Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS

LTRULVENNO


Naujienos

Atgal

Algos kompensacija i NAV


NAV jau paruo paraik algos kompensacijos u pirmas 18 permittering dien imokjimui.

Kas yra algos kompensacija?

Kovo mnes dl koronaviruso buvo priimti pakeitimai dl imok laikinai atleistiems (norv.permittering, layoff).
Pagal laikin tvark u pirmas 20 permittering dien mokama pilna alga:
1. U pirmas dvi dienas moka darbdavys
2. Nuo 3 iki 20 dienos moka NAV. i imoka vadinama algos kompensacija (norv. lnnskompensasjon)
Nuo 21 dienos mokama nedarbo imokas (norv. dagpenger)

Kas turi isisti algos kompensacijos paraik ir kada bus imokami pinigai?

Paraik turi sutvarkyti darbdavys, pats darbuotojas nieko daryti neturi. Jeigu darbdavys atsisakys sisti paraik, vliau NAV sukurs form, kuri turs isisti pats darbuotojas. Kol kas tokia forma nav.no nepaskelbta.
Kuomet darbdavys atliks reikiamus veiksmus, pinigai bus imokti 2-3 dien bgyje.
K turi atlikti darbdavys?
Darbdavys turi atlikti du ingsnius, informacija norveg kalba darbdaviui ia: https://www.nav.no/no/person/arbeid/klar-til-a-betale-ut-lonnskompensasjon
Rekomenduojame i nuorod nusisti darbdaviui.
Domina nedarbo imokos tvarkymas? Turite kit klausim? Praome kreiptisinfo@LLDS.no


Svetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright 2020
2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright . Svetaini� k�rimas