Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS

LTRULVENNO


Naujienos

Atgal

Gyvenimas tesiasi, svarbi info


Siuniam ramyb ir meil, tokiu, pilnu pokyi metu. Labai svarbu ilikti ramybeje, dkingume, meilje su dideliu pasitikjimu Dievo vedimu .
Gyvenimas toliau tsiasi ir mes galime vykdyti veikl internetu. Yra laiko ramiai atsissti ir susitvarkyti btinus dokumentus.
Silome ramiai usipildyti anketas del deklaracij, mes jas isamiai patikrinsime ir padsime sutvarkyti dokumentus.
Jei dar esate nesitvark deklaracij u praeitus metus, pats geriausias laikas dabar susitvarkyti tai ramybeje, tvarkyt dokummentus galime u 2016, 2017, 2018, 2019 metus.
Kainas darome su sakraliais skaiiais
Deklaracijos kainos1250 kr 900 kr ir625 kr- 600 kr.
Skaiius 9 reikia totalum ir visik Dievo vedim.
Skaiius 6 reikia glob verslui ir kosmin Visatos vedim.
Dokumentus sutvarkysime paiu harmoningiausiu ir palankiausiu Jums bdu.
Linkime meils ir ramybs
LN Dokumentsenter ASKreipkits telefonu412 15 688 arba el. patu:info@llds.no ,mes Js nuoirdiai laukiame.Svetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright 2020
2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright . Svetaini� k�rimas