Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - Juridiniams

LTRULVENNO


Juridiniams

Tinkama buhalterin apskaita yra finans valdymo pagrindas tiek Norvegijoje tiek ir bet kurioje kitoje valstybje.Kai apskaita vyksta nuolat, ji gali tapti geru kasdienio finansinio valdymo ir finans analizsinstrumentu, o taip pat suteikia galimyb pateikti teisingas ataskaitas valdios institucijoms. Kuo trumpesnis yra apskaitos laikotarpis, tuo geresnis yra is valdymo instrumentas. Teiss aktai turi minimalius reikalavimus apskaitos laikotarpiui, taiau mes rekomenduojame, kad jsapskaitos laikotarpis nebt ilgesnis negudu mnesiai.
Messilome buhalterins apskaitos ir moni steigimo paslaugas visoje Norvegijoje. Atliekame piln buhalterin apskait nuo pirmini dokument apdorojimo iki ataskait rengimo ir pateikimo.
Teikiamos paslaugos:

  • stat, protokolraymas, sutarisudarymas, profesionaliai pagal visus Norvegijos Karalystsstatymus.

  • darbinimo registravimas, darbo sutariiraymas, darbo umokesio apskaita(Kaina nuo 150,-Nok)

  • Metinapskaita, skundai, apeliacijos dlneteisingai paskaiiuotpelno mokesi, PVM/MVA, AGA.Kontaktai
monms:
Tlf.: +47 925 52 725
e-pastas: info@LLDS.no


Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka
Facebook


Draugai
Svetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright 2020
2011-2020 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright . Svetaini� k�rimas