750.00 kr

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei pajamos per metus sudaro ne mažiau nei 49 929 NOK (ši suma sudaro 0,5 G rodiklio ir kinta kiekvienais metais).

Kategorija:

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei pajamos per metus sudaro ne mažiau nei 49 929 NOK (ši suma sudaro 0,5 G rodiklio ir kinta kiekvienais metais).

KUOMET VISA ŠEIMA GYVENA NORVEGIJOJE

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).

Vaiko mama gali siųsti paraišką anksčiausiai 22 nėštumo savaitę, bet NAV rekomenduoja tai daryti likus 4-6 savaitėms iki atostogų pradžios.

Vaiko tėvas paraišką gali siųsti tik gimus vaikui.

Bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:

  • 49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo.
  • 59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo.
  • Jeigu laukiatės dvynukų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 66 savaitės su 100 % arba 80 savaičių su 80 % padengimu.
    Jeigu laukiatės trynukų ar daugiau vaikų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 95 savaitės su 100 % arba 115 savaičių su 80 % padengimu.

Svarbi informacija apie tėvo kvotą – kaip neprarasti dalies ar visų atostogų 

Šiuo metu tėvo kvota sudaro 15 savaičių pasirinkus 100 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2018.07.01) arba 19 savaičių pasirinkus 80 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2019.01.01) ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo kvotos metu vaiko mamai nėra privaloma dirbti ar mokytis.

Dažnai lietuviai būna girdėję, jog tėvo kvotos atostogas galima išnaudoti iki kol vaikui sukaks treji metai, todėl neskuba siųsti paraiškos. Jeigu paraiška nenusiunčiama laiku, tėvo kvotos periodas pradeda skaičiuotis automatiškai po vaiko mamos apmokamų motinystės atostogų pasibaigimo.

Tėvo kvota gali būti išnaudojama ne iškart po motinystės atostogų (galima išnaudoti iškart arba dalimis iki kol vaikui sukaks 3 metai), bet paraišką dėl jos panaudojimo ar atidėjimo reikia išsiųsti iki tol, kol nėra pasibaigusios motinystės atostogos.

KUOMET VYRAS DIRBA NORVEGIJOJE, O VISA ŠEIMA GYVENA LIETUVOJE

Jeigu jūs dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje, jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos. Būtinos sąlygos tam:

Jūs turite būti dirbęs bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant tėvystės atostogų.

Tėvystės atostogos turėtų prasidėti nuo 7 savaitės po numatyto/įvykusio gimdymo. Nuo tos dienos mama turi pradėti dirbti arba mokytis pilnu etatu.

Atostogos truktų 40 arba 50 savaičių.