Mokesi grainimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS - Tvarkytis imoka u vaikus Norvegijoje

LTRULVENNO


Tvarkytis imoka u vaikus Norvegijoje

Asmenims, dirbantiems Norvegijoje pagal darbo sutart arba vykdantiems veikl ir auginantiems vaikus iki 18 met (tiek bet kurioje ES alyje tiek Norvegijoje), gali bti skiriamos vairios paalpos u vaikus:

Barnetrygd - Imokos (970 kr/mn.) skiriamos vaikams iki 18 m., kai bent vienas i tv dirba Norvegijoje. Imokos pradedamos mokti sekant mnes nuo vaiko gimimo arba vieno i tv darbo Norvegijoje pradios datos. Yra galimyb ias imokas susigrinti u 3 prajusius kalendorinius metus. Vaikui sujus 18 met, imok u prajus laikotarp nebeatgausite. Nav tvarkymo terminas 8 savaites.

Kontantstte - Imokos (7500 kr/mn.) skiriamos vaikams nuo vieneri iki dvej met, jeigu jie nelanko darelio tuo metu. Imokos mokamos max 11 mnesi. Yra galimyb ias imokas susigrinti u 3 prajusius mnesius.Nav tvarkymo terminas 4 savaites.

Utvidet barnetrygd - Imokos skirtos vieniiems tvams. ios imokos yra dvigubai didesns nei "barnetrygd". T.y. u vien vaik vienii tvai gaus 1940 kr kiekvien mnes.Nav tvarkymo terminas 8 savaites.

SVARBU! Jei jums priklauso imoka u vaikus Lietuvoje ( 30 euru), turtumt paskubeti j susitvarkyti. Betkokiu atveju, i Nav gausite tik skirtum nuo imokos. O Lietuvoje imoka tvarkoma tik iki 12 menesi atgaline data.

Tiesiogin ir nemokam praymo form galite rasti Gerovs ir Darbo Departamento (NAV) puslapyje paspaudi nuorod

AnketaImokos u vaikus
Vardas * :
Pavard * :
El. patas * :
Norvegikas ID * :
Telefono nr. * :
Gatv, namo nr. * :
Miestas * :
alis * :
Padalinys * :
Pato kodas * :
Civilinis statusas * :
Vaik(us) auginu vienas(a) :
Vaik skaiius * :
Vaik vardai, pavards,
gimimo metai * :
Vaik gyvenamoji vieta * :
Kito vaik tvo gyvenamoji
vieta * :
Nuo kada dirbate Norvegijoje * :
Gaunam pajam altinis * :
Ar gaunate imokas u vaikus :
Jeigu taip, kas moka imokas :
Anketa :
LND taisykls :
Su aukiau ivardytomis slygomis SUTINKU * :
Language
* - Privalomi laukai
Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka

Apmokjimas internetu
Pasirinkite paslaugą uz kurią norite susimoketi
Jūsų vardas ir pavardė.
Facebook


DraugaiSvetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47998 50 242

E-mail:info@LLDS.no

monms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431MVA

2011-2018 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS 2019
2011-2018 All rights reserved. LN Dokumentsenter AS Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS. Svetaini� k�rimas