Internetinės parduotuvės taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ar paslaugų suteikimo ir šalių atsakomybę įsigyjant paslaugas mokesciugrazinimai.no internetinėje parduotuvėje.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
  2.1. Internetinėje parduotuvėje mokesciugrazinimai.no, priklausančiai Litnor Consulting AS, turi teisę pirkti:
  2.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;
  2.1.2. juridiniai asmenys;
  2.1.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis;
  2.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.
  2.2. Užsiregistravus mokesciugrazinimai.no elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Norvegijos karalystės Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
  2.3. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo (paslaugos suteikimo).
  2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma mokesciugrazinimai.no duomenų bazėje.
  2.5. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir prekių paruošimą, mokesciugrazinimai.no informuoja klientus el. žinute Pirkėjo nurodytu adresu.
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mokesciugrazinimai.no internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis. Asmens duomenims pasikeitus, turi būti atnaujinami, kitaip dėl atsirandančių nuostolių internetinė parduotuvė mokesciugrazinimai.no neatsako.
  3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo ar paslaugos suteikimo sutarties  su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Norvegijos Karalystės įstatymus, informuodamas internetinę parduotuvę el. paštu.
  3.4. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo informuoti mokesciugrazinimai.no elektroninę parduotuvę, kad nebūtų padaryta žala dėl trečiųjų asmenų kaltės.
  3.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi mokesciugrazinimai.no internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  3.6. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš mokesciugrazinimai.no internetinės parduotuvės skilties ,,Apmokėjimo informacija“ pasirinkto apmokėjimo būdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko ,,Apmokėti“ paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties.
  3.7. Pirkėjo pasirinktos paslaugos užsakymas aktyvuojamas bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas paslaugas ar prekes.
  3.9. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Norvegijos karalystės teisės aktuose numatytas teises.
  3.10. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.
 4. Pardavėjo teisės ir pareigos
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis mokesciugrazinimai.no internetinės parduotuvės paslaugomis.
  4.2. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą, melagingą informaciją, nesilaiko nurodytų įsipareigojimų taisyklėse, siekia pakenkti internetinės parduotuvės darbui ir veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis mokesciugrazinimai.no internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti paslaugas nurodytu el. pašto adresu.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos paslaugos – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis mokesciugrazinimai.no elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei priima el. paštu Pirkėjų pasiūlymus dėl elektroninės prekybos gerinimo būdų.
4.6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.
4.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas mokesciugrazinimai.no elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 1. Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos
  5.1. Pirkėjas mokesciugrazinimai.no internetinėje parduotuvėje, gali pirkti paslaugas, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali internetinėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.
  5.2. Pirkėjas apsilankęs mokesciugrazinimai.no internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias paslaugas. Jo pasirinkimo metu suformuojamas prekių krepšelis
  5.3. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą paslaugų suteikimui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi vykdant paslaugas. Pirkėjo pateikti duomeys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Norvegijos karalystės teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai
  5.4. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių ar paslaugų krepšelį,  pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol Pirkėjas nėra susipažinęs bei kol nesutinka su mokesciugrazinimai.no Parduotuvės Taisyklėmis.
  5.5. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš mokesciugrazinimai.no internetinės parduotuvės skilties ,,Apmokėjimo informacija“ pasirinkto apmokėjimo būdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko ,,Apmokėti“ paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to laiko, kai mokesciugrazinimai.no gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo už apmokėtas prekes ar paslaugas.
  5.6. Prekių kainos mokesciugrazinimai.no internetinėje parduotuvėje nurodomos Norvegijos kronomis, įskaitant PVM.
  5.7. Pardavėjas gavęs apmokėjimą už prekes, ruošia paslaugų įvykdymą ir apie paruoštas paslaugas informuoja Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  5.8. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas, užsakymas automatiškai atšaukiamas.
  5.9. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis mokesciugrazinimai.no elektroninės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 2. Paslaugų įvykdymas
  6.1. Paslaugų įvykdymo laikotarpis priklauso nuo darbų apimties ir pateiktų dokumentų taisyklingumo.

6.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų įvykdymo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui paslaugos nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

 1. Paslaugų grąžinimas ir keitimas.
  7.1.Už suteiktas paslaugas pinigai negrąžinami
  7.2.Jei Pardavėjas negali suteikti paslaugos klientui, tuomet grąžinami pinigai.

8.Prekių kokybės, garantijos.
8.1 Visos internetinėje parduotuvėje parduodamos paslaugos duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame paslaugos aprašyme.

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
  9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.
  9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis mokesciugrazinimai.no elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Norvegijos Karalystės teisės aktų nustatyta tvarka.
  9.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
  9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinkalapius.
 2. Informacijos siuntimas
  10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.
  10.2. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo el. parduotuvės nurodytu el. paštu bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku;
  10.3. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.
  10.4. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.